BNI Affärsnätverket AB

LPJ Advice har fått i uppdrag att under 2013 ansvara för verksamheten i Uppsala län åt BNI Affärsnätverket AB. Uppdraget innebär att utveckla nätverkets verksamhet avseende antal medlemmar i de 3 nuvarande teamen i Uppsala och 1 team i Gimo/Östhammar, men framförallt att medverka till att medlemmarna erhåller fler och bättre affärer.