Boken och avtalet med Liber

LPJ Advice AB har skrivit ett avtal med bokförlaget Liber. Ledarskapsboken, med arbetsnamnet, ”Vinnande ledarskap” utkommer på marknaden under våren 2012. Författare Lennarth Pettersson beskriver från ett praktiskt perspektiv varför det är så intressant med ett utvecklat ledarskap i vårt nya informationssamhälle, hur ett lönsamt ledarskap ska tillämpas och dessutom vilka positiva effekter detta får på organisationens prestationer och resultat. I boken belyses också att det krävs träning för att nå världsklass som chef.