Fysisk träning

Föreläsningar
Genom föreläsningen får du svar på varför det är intressant att utveckla din fysiska status. Genom en god fysisk status får du en större kapacitet, både fysiskt och mentalt, att prestera. Du får en insikt om hur viktigt det är för dig och din prestationsförmåga och ditt långsiktiga välbefinnande.

Du får en grundläggande kunskap om hur du ska träna för att bygga upp/bibehålla din fysiska status. Vi ger dig kunskap om uthållighetsträning och styrketräning. Föreläsningen ger dig kunskap och inspiration att vilja gå vidare i din egen personliga fysiska träning för att långsiktigt hålla som chef.

14211141439_38657056d1_k

 

Seminarier
Genom ett seminarium får du samma innehåll som i en föreläsning men självklart går vi både ned på djupet och på bredden. Utöver konditions- och styrketräning tillkommer här anatomi, kosthållning och mental träning. Du kan också, om önskemål finns, genomföra en fysisk test för att ha ett utgångsläge inför dina kommande träningsaktiviteter och möjlighet att utvärdera detta genom en ny test efter en given tidsperiod (3–6 månader).

Seminariet ger dig god kunskap om fysisk träning och inspiration till vidareutveckling av din fysiska status. Kanske du är intresserad av att sätta upp mål för din träning. Gå ned i vikt, bli mindre ansträngd när du går i trappor, genomföra Vasaloppet, genomföra Vätternrundan, genomföra en svensk klassiker eller bara känna ett välbefinnande – kanske det blir dina personliga mål efter seminariet.

cropped-16380125858_c37a601247_o.jpg

Personlig tränare
Efter en analys av din fysiska status (antingen genom en muntlig dialog och/eller efter en genomförd fysisk test) sätter vi tillsammans upp ett realistiskt mål för dig som ligger 3 till 12 månader bort. Därefter får du var tredje vecka ett 3-veckors träningsprogram som kommer att leda till att du når ditt mål. Vi har en kontinuerlig kontakt/dialog om hur det går för dig och vid behov genomför vi justeringar av ditt träningsprogram. Vi garanterar att du kommer att nå ditt mål om du följer ditt träningsprogram! Ditt personliga träningsprogram kommer att ge dig ett välbefinnande dels över att nå ditt mål och dels för att du fått en bra fysisk och mental status. Du kanske t o m har skapat dig en ny livsstil!