IMINT Image Intelligence AB

LPJ Advice har fått uppdraget att vidareutbilda ledningen och all personal i ledarskap vid det spännande företaget IMINT Image Intelligence AB i Uppsala med ca 30 anställda. IMINT AB är ett mjukvaruföretag som tillhandahåller smarttelefontillverkare med videoanalysprogramvara under varumärket Vidhance.
Uppdraget startade i september och kommer att avslutas i februari 2019. LPJ Advice genomför gruppgemensam utbildning i de grundläggande förmågorna en modern chef/ledare behöver besitta i vårt kunskapssamhälle. Utöver detta så har de 8 nyckelpersonerna i företaget personliga utvecklingsmöten med mentorer vid 4 tillfällen. Dessutom får deltagarna träningsprogram med 1 rollspelsövning/vecka för att säkerställa kompetensutvecklingen. All personal har fått information om utbildningen och dess syfte samt får genomföra en rollspelsövning med syfte att få en ännu bättre förståelse/insikt om nyckelpersonernas nya sätt att leda verksamheten.