Organisationsutveckling

Utveckling av värdegrunder

Föreläsning
Genom föreläsningen får du en inblick i varför det är så intressant att arbeta med värdegrunder i en organisation. Du får kunskap om en modell som är ytterst effektiv för att implementera nya och/eller befästa befintliga värdegrunder. Du får en bra förståelse för de positiva effekterna som uppnås av att arbeta med värdegrunder. Föreläsningen ger din inspiration att starta upp eller vidareutveckla ditt värdegrundsarbete i din organisation.

Konsultstöd
Vi genomför ett arbete med värdegrunder och era interna förhållningssätt till varandra i din organisation (eller delar av) under två halvdagar med några månaders mellanrum. Arbetet genomförs huvudsakligen genom processledning: Konsultstödet ger dig och dina medarbetare långsiktigt bra relationer, stolthet och trygghet: Det ger dig och din organisation goda förutsättningar att dels behålla befintlig personal och dels rekrytera ”rätta” individer.

cropped-14178025349_eb468bdd2a_o.jpg

Utveckling av lagandan

Föreläsning
Genom föreläsningen får du en inblick i varför det är så intressant att arbeta med laganda i en organisation. Du får kunskap om aktiviteter som innebär att du vidareutvecklar lagandan i din organisation. Du får en bra förståelse för de positiva effekterna som uppnås av att arbeta med laganda. Föreläsningen ger din inspiration att starta upp eller vidareutveckla lagandan i din organisation.

Konsultstöd
Vi genomför ett arbete med utveckling av lagandan i din organisation (eller delar av) under två halvdagar med några månaders mellanrum. Arbetet genomförs huvudsakligen genom processledning: Konsultstödet ger dig och dina medarbetare bra relationer, samhörighet och en starkare ”vi-känsla”. Arbetet höjer din organisations prestationer och resultat.