Samarbete med Grönklittsgruppen AB

LPJ Advice har sedan i mars ett uppdrag att utveckla chef- och ledarskapet i Grönklittsgruppen. Uppdraget sträcker sig fram till november i år. Grönklittsgruppen har ca 30 chefer i olika befattningar och har verksamhet i Orsa, Tänndalen, Gränna, Rättvik och Mora/Gesunda.
LPJ Advice har också varit medverkande i styrelsens utveckling av de strategiska målen för företaget.
Läs mer om Grönklittsgruppen på www.gronklittsgruppen.se