Chefsutveckling och coachning

Genom intressanta aktiviteter och utbildningar utvecklar vi ditt ledarskap

Föreläsning
Genom föreläsningen får du svar på varför det är både intressant och nödvändigt med att utveckla ditt ledarskap.
Du får en inblick i hur ett modernt ledarskap skapar arbetsglädje bland dina medarbetare och att ni tillsammans skapar prestationer och resultat av högsta klass.
Du får också kunskap om vilka effekter ett modernt ledarskap ger.
Föreläsningen ger dig inspiration att vilja gå vidare i din egen personliga kompetensutveckling för att bli en chef av världsklass.

Seminarium
Genom ett seminarium får du samma innehåll som i en föreläsning men självklart går vi ned på djupet och du får tillsammans med dina arbetskollegor och/eller seminariedeltagare också genomföra något grupparbete.
Seminariet ger dig inspiration till vidareutveckling av ditt personliga ledarskap, men också nöjet att förmedla dina egna erfarenheter.

Utbildning
Under 1 till 6 dagar arbetar vi, i huvudsak genom processledning, med din personliga utveckling som chef tillsammans med max 20 andra chefer.
Utbildningen ger dig en mycket bra grund att bli en chef med ett lönsamt ledarskap som är rätt i tiden.

Personlig träning
Efter att ha deltagit i ett seminarium eller en utbildning hos oss fortsätter vi träna ditt ledarskap under lämpligen 12 månader. Du får en personligt utvecklingsplan där vi efter ditt behov/önskemål genomför ett antal ”träningsläger” med syfte att säkerställa din personliga utveckling som chef.
Träning ger färdighet!

Mentor
Att under en längre period få ta del av en annan chefs erfarenheter, kunskaper och kompetens är något som borde vara givet alla chefer. Vi har erfarenheter och kunskaper att agera som mentor.
Lämpligt är att du och vår mentor möts och diskuterar dina ärenden vid något/några tillfällen per månad och över en period på minst 12 månader.