Skapa en lönsam laganda i ditt företag!

LPJ Advice har som affärsidé att vidareutveckla chefer att bli, men också långsiktigt hålla som, ledare av högsta klass.

Genom att anlita LPJ Advice kan du få det stöd du behöver för att vidareutveckla dina chefers ledarskapsförmåga, men också samtidigt ett stöd för att träna er fysik. Ni får en gemensam syn på det ledarskap och värderingar ni vill ha i ditt företag. Ni sätter också upp anpassade mål för er fysiska träning och vi ger er det stöd ni behöver för att nå dessa mål genom personliga träningsprogram och gemensamma träningstillfällen. Tala om att skapa laganda!

Kontakta  lennarth.pettersson@lpjadvice.se  för att diskutera ert upplägg – självklart är denna första träff förutsättningslös och gratis!
Som exempel på ett upplägg har du ChefsVasan.