Uppdrag Ryggkirurgiskt Centrum

LPJ Advice har fått uppdraget att vidareutbilda ledningen och all personal i ledarskap vid det nystartade företaget Ryggkirurgiskt Centrum i Stockholm. Uppdraget startade redan under hösten 2017 och planeras att avslutas under våren 2018. LPJ Advice genomför gruppgemensam utbildning i de grundläggande förmågorna en modern chef/ledare behöver besitta i vårt kunskapssamhälle. Utöver detta så har de 6 nyckelpersonerna i företaget personliga utvecklingsmöten med mentorer vid 5 tillfällen. All personal får information om utbildningen och dess syfte samt får genomföra några rollspelsövningar för att få en ännu bättre förståelse/insikt om nyckelpersonernas sätt att leda verksamheten.