Uppdrag Upplands Ridsportförbund – HippoS

LPJ Advice har fått i uppdrag att som projektledning genomföra ett pilotprojekt avseende säkerheten inom ridsporten, benämnt HippoS. Med erfarenheter ifrån Flygvapnets framgångsrika säkerhets- och avvikelserapporteringssystem genomförs studien under 2018 med 11 ridföreningar/ridskolor i Uppland. Uppdragsgivare är Upplands Ridsportförbund.