Zetterbergs Industri AB

LPJ Advice har fått uppdraget att vidareutbilda ledningen och all personal i ledarskap vid det etablerade företaget Zetterbergs Industri AB i Östervåla med ca 100 anställda. Zetterbergs Industri utvecklar, designar och levererar lastbilspåbyggnader som effektiviserar logistik och miljöpåverkan för sina kunder.

Uppdraget startade redan under senare delen av våren 2018 och kommer att avslutas i december. LPJ Advice genomför gruppgemensam utbildning i de grundläggande förmågorna en modern chef/ledare behöver besitta i vårt kunskapssamhälle. Utöver detta så har de 8 nyckelpersonerna i företaget personliga utvecklingsmöten med mentorer vid 4 tillfällen. Dessutom får deltagarna träningsprogram med 1 rollspelsövning/vecka för att säkerställa kompetensutvecklingen. All personal får information om utbildningen och dess syfte samt får genomföra en rollspelsövning med syfte att få en ännu bättre förståelse/insikt om nyckelpersonernas nya sätt att leda verksamheten.